قوانین و مقررات داخلی
قوانین و مقررات خارجی و بین المللی
مقالات و نوشته های حقوقی
سایت های مرتبط
تاریخ و ادبیات حقوق
حقوق بانکی و بانکداری
اخبار حقوقی
حقوق مالکیت فکری و صنعت نرم افزار
نشانی مراجع و مراکز حقوقی و قضایی
ثبت علامت ، طرح صنعتی ، اختراع
نشریه حقوق بانکی
English

بخش حقوقی سایت همکاران سیستم
حقوق مالکیت فکری و صنعت نرم افزار

تقاضای حق تقدم برای ثبت علامت به چه معناست ؟

هنگامی که علامت مورد تقاضای ثبت قبلاً در کشور دیگری به ثبت رسیده یا برای ثبت اظهارنامه داده شده است ، متقاضی می تواند برای آن علامت درخواست حق تقدم نماید .

باید تقاضای حق تقدم در ثبت علامت بوسیله تسلیم درخواستی به هنگام تقاضای ثبت علامت به همراه مدرکی که حاکی از این حق باشد ، به مرجع ثبت تسلیم شود :

الف - درخواست باید مشتمل بر تاریخ و شماره اظهارنامه اصلی و کشوری که اظهارنامه اصلی در آن جا تسلیم شده و در صورتی که اظهارنامه به صورت منطقه ای یا بین المللی تسلیم شده است ، اداره ای که اظهارنامه در آن جا تسلیم شده است . چرا که درخواست حق تقدم باید همزمان با تاریخ تسلیم اظهارنامه تسلیم شود .

ب - در صورتیکه اسناد ضمیمه اظهارنامه یا سایر اسناد به زبان دیگری غیر از زبان فارسی تنظیم شده باشد ، ارائه اصل مدارک مورد نیاز همراه با ترجمه کامل آن الزامی است ، مرجع ثبت در صورت لزوم می تواند در جریان بررسی اظهارنامه ، ترجمه رسمی مدارک مذکور را مطالبه نمایددر صورتی که ادعای حق تقدم شامل کلیه کالاها و خدمات مندرج در اظهارنامه نباشد ، اشاره به کالاها یا خدماتی که مورد ادعاست ، ضروری می باشد .

نکته : مدت زمان حق تقدم در ثبت علامت ، 6 ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه اصلی است و روز تسلیم اظهارنامه جزء مدت محسوب نخواهد شد و در صورتی که آخرین روز مصادف با روز تعطیل باشد این مدت تا آخرین ساعت اولین روز اداری بعد از تعطیلی محاسبه خواهد شد .

توجه : حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد .

© کليه حقوق اين سايت متعلق به دفتر حقوقی دکتر علیرضا مسعودی می باشد.