قوانین و مقررات داخلی
قوانین و مقررات خارجی و بین المللی
مقالات و نوشته های حقوقی
سایت های مرتبط
تاریخ و ادبیات حقوق
حقوق بانکی و بانکداری
اخبار حقوقی
حقوق مالکیت فکری و صنعت نرم افزار
نشانی مراجع و مراکز حقوقی و قضایی
ثبت علامت ، طرح صنعتی ، اختراع
نشریه حقوق بانکی
English

بخش حقوقی سایت همکاران سیستم
حقوق مالکیت فکری و صنعت نرم افزار

مدارک لازم جهت ثبت علامت تجاری

مدارک زیر باید ضمیمه اظهارنامه شود :

 1. نسخه اصلی نمایندگی ، در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید .
 2. ارائه ده نمونه از علامت به صورت گرافیکی که با علامت الصاق شده روی اظهارنامه یکسان بوده و ابعاد آن حداکثر 10×10 سانتی متر باشد . اگر ارائه علامت به صورت گرافیکی نباشد ده نمونه از کپی یا تصویر علامت حداکثر در همین ابعاد و به نحوی که مرجع ثبت مناسب تشخیص دهد ، ارائه خواهد شد .
  توجه : چنانچه مرجع ثبت نمونه علامت ارائه شده را مناسب تشخیص ندهد ، تسلیم نمونه مناسب را درخواست می نماید در هر حال ، علامت باید به همان نحو که درخواست و ثبت می شود ، استعمال گردد .
 3. در صورت سه بعدی بودن علامت ، ارائه علامت به صورت نمونه های گرافیکی یا تصویر دو بعدی روی برگه به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد که همان علامت سه بعدی را تشکیل می دهد ، الزامی است .
 4. مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر 15 روز از آن تاریخ تسلیم شود .
 5. ارائه مدارک دال بر فعالیت در حوزه ذی ربط بنا به تشخیص مرجع ثبت
 6. مدارک مثبت هویت متقاضی
 7. رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی
 8. مدارک نمایندگی قانونی ، در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید .
  تاریخ وصول اظهارنامه توسط اداره مالکیتهای صنعتی تاریخ اظهارنامه یا داده پیام می باشد ، مشروط بر اینکه در زمان تسلیم حاوی اطلاعات زیر باشد :
  1. اسم متقاضی
  2. نشانی ای که ابلاغ ها باید در آنجا صورت گیرد .
  3. نمونه ای از علامت
  4. کالاها و خدماتی که علامت برای تشخیص آنها ثبت می شود .
  5. پرداخت حق ثبت اظهارنامه
  توجه : اصلاح نشانی ، تغییر نماینده قانونی ، کاهش کالا و خدمات موضوع علامت ضمن درخواست کتبی از مرجع ثبت تا قبل از انتشار آگهی اظهارنامه امکانپذیر می باشد و اِعمال این اصلاحات منوط به پرداخت هزینه حق ثبت تغییرات مطابق با جدول هزینه ها است که این هزینه برای شخص حقیقی 50,000 ريال و شخص حقوقی 100,000 ريال می باشد .

  ثبت چندین علامت :
  در صورتی که متقاضی قصد ثبت چندین علامت را داشته باشد ، برای ثبت هر علامت باید از اظهارنامه جداگانه استفاده شود . استفاده از یک اظهارنامه برای ثبت یک علامت جهت کالاها یا خدمات در یک یا چند طبقه بلامانع است .
  برای تقاضای ثبت چندین علامت به طور همزمان باید برای ثبت هر علامت ، اظهارنامه ای جداگانه تسلیم شود و در صورتی که تقاضاها توسط نماینده قانونی به عمل آمده باشد ، باید مدرک اصلی نمایندگی به یکی از اظهارنامه ها و رونوشت مصدق آن به هر یک از اظهارنامه های دیگر ضمیمه شود .

© کليه حقوق اين سايت متعلق به دفتر حقوقی دکتر علیرضا مسعودی می باشد.