قوانین و مقررات داخلی
قوانین و مقررات خارجی و بین المللی
مقالات و نوشته های حقوقی
سایت های مرتبط
تاریخ و ادبیات حقوق
حقوق بانکی و بانکداری
اخبار حقوقی
حقوق مالکیت فکری و صنعت نرم افزار
نشانی مراجع و مراکز حقوقی و قضایی
ثبت علامت ، طرح صنعتی ، اختراع
نشریه حقوق بانکی
English

بخش حقوقی سایت همکاران سیستم
حقوق مالکیت فکری و صنعت نرم افزار

اعراض مالک از علامت ثبت شده

اعراض مالک علامت از حقوق خود نسبت به علامت ثبت شده مشروط به بهره برداری از علامت در زمانی است که ثبت آن معتبر بوده است و جزئاً و کلاً نیز به دیگری واگذار نشده باشد و مالک علامت می تواند با تسلیم درخواست کتبی به مرجع ثبت ، از حقوق خود نسبت به علامت ثبت شده معتبر، اعراض حاصل نماید و مدارک ذیل باید به درخواست اعراض منضم گردد :

  1. اقرارنامه رسمی مبنی بر اعراض که به امضاء مالک رسیده است .
  2. اصل آخرین گواهی نامه معتبر علامت
  3. مدارک نمایندگی قانونی ، در صورت وجود
  4. رسید مربوطه به پرداخت حق ثبت تغییرات

نکته : در صورت اعراض ، حق ثبت و سایر هزینه های پرداختی به مرجع ثبت ، مسترد نخواهد شد .

© کليه حقوق اين سايت متعلق به دفتر حقوقی دکتر علیرضا مسعودی می باشد.