قوانین و مقررات داخلی
قوانین و مقررات خارجی و بین المللی
مقالات و نوشته های حقوقی
سایت های مرتبط
تاریخ و ادبیات حقوق
حقوق بانکی و بانکداری
اخبار حقوقی
حقوق مالکیت فکری و صنعت نرم افزار
نشانی مراجع و مراکز حقوقی و قضایی
ثبت علامت ، طرح صنعتی ، اختراع
نشریه حقوق بانکی
English

بخش حقوقی سایت همکاران سیستم
حقوق مالکیت فکری و صنعت نرم افزار

انتقال مالکیت علامت ثبت شده

هرگونه انتقال مالکیت علامت ثبت شده باید در مرجع ثبت به ثبت برسد .

درخواست کتبی انتقال علامت ثبت شده باید مشتمل موارد ذیل باشد :

  1. شماره و تاریخ ثبت علامت در ایران
  2. اسم و نشانی و تابعیت منتقل الیه ( مالک جدید ) یا نماینده قانونی در صورت وجود
  3. در صورت انتقال جزئی ، بیان کالاها و خدماتی که علامت نسبت به آن منتقل شده است ، به علاوه مدارک زیر نیز باید ضمیمه درخواست گردد اصل آخرین گواهی نامه معتبر علامت ، سند انتقال علامت که به امضا مالک پیشین علامت و منتقل الیه رسیده است ، مدارک نمایندگی قانونی ( در صورت وجود ) رسید مربوط به پرداخت هزینه ها.

تا زمانی که انتقال مالکیت در دفتر مربوطه ثبت نشده است مرجع ثبت فقط شخصی را که علامت به نام او ثبت شده ، مالک خواهد شناخت .

انتقال قهری مالکیت علامت ثبت شده :

انتقال قهری علامت توسط ورثه با ارائه رونوشت مصدق گواهی انحصار وراثت با تعیین سهم الارث ، به ثبت می رسد .

حق الثبت انتقال قراردادی و قهری توسط ورثه مطابق با جدول هزینه ها به ازاء هر طبقه برای شخص حقیقی 100,000 ريال و برای شخص حقوقی 200,000 ريال می باشد و حق ثبت انتقال هر طبقه اضافی برای شخص حقیقی 50,000 ريال و برای شخص حقوقی 100,000 ريال می باشد .

انتقال قسمتی از کالا یا خدمات علامت ثبت شده :

اگر انتقال راجع به قسمتی از کالا یا خدمات موضوع علامت ثبت شده باشد ، خروج آن از مالکیت مالک اولیه علامت در پی علامت ثبت شده در دفتر ثبت علامت تجاری ثبت می شود و در صورتیکه با انتقال مزبور، طبقه یا طبقاتی کلاً از حیطه علامت ثبت شده خارج گردد ، آن طبقه یا طبقات با شماره های فرعی مشخص می گردند .

در صورت انتقال جزئی کالاها و خدمات موضوع علامت ، مدت اعتبار بخش منتقل شده ، نمی تواند بیشتر از مدت اعتبار باقی مانده علامت ثبت شده در گواهینامه ثبت آن باشد .

نقل و انتقالات جزئی کالاها و خدمات موضوع علامت در ظهر آخرین گواهینامه معتبر علامت ذکر می شود .

© کليه حقوق اين سايت متعلق به دفتر حقوقی دکتر علیرضا مسعودی می باشد.