قوانین و مقررات داخلی
قوانین و مقررات خارجی و بین المللی
مقالات و نوشته های حقوقی
سایت های مرتبط
تاریخ و ادبیات حقوق
حقوق بانکی و بانکداری
اخبار حقوقی
حقوق مالکیت فکری و صنعت نرم افزار
نشانی مراجع و مراکز حقوقی و قضایی
ثبت علامت ، طرح صنعتی ، اختراع
نشریه حقوق بانکی
English

بخش حقوقی سایت همکاران سیستم
حقوق مالکیت فکری و صنعت نرم افزار

علامت تجاری چیست ؟

علامت تجاری به تعبیر ماده 30 قانون ثبت اختراعات ، علائم تجاری و طرحهای صنعتی یعنی هر نشان قابل رویتی که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد .

ثبت علامت با تسلیم اظهارنامه در دو نسخه به زبان فارسی با ذکر تاریخ و امضاء نماینده قانونی یا متقاضی به اداره ثبت اداره مالکیتهای صنعتی به صورت حضوری یا با پست سفارشی صورت می گیرد و در صورت تسلیم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی ، امضای اظهارنامه و سایر اسناد توسط اشخاص مجاز ضروری است . در صورتیکه شخصی به نمایندگی سایرین حق مراجعه و مکاتبه و انجام سایر تشریفات اداری لازم ، به جز دریافت گواهی نامه علامت را از مرجع ثبت داشته باشد باید با ذکر اقامتگاه تعیین شود .

الف - اسم و نشانی متقاضی مقیم خارج از کشور علاوه بر فارسی باید با حروف لاتین نیز نوشته و با همان حروف نیز ثبت و آگهی گردد .

ب - در صورتیکه اسناد ضمیمه اظهارنامه یا سایر اسناد به زبان دیگری غیر از زبان فارسی تنظیم شده باشد ، ارائه اصل مدارک مورد نیاز همراه با ترجمه کامل آن الزامی است ، مرجع ثبت در صورت لزوم می تواند در جریان بررسی اظهارنامه ، ترجمه رسمی مدارک مذکور را مطالبه نماید .

ج - تقاضای ثبت علامت باید به همراه نمونه علامت ، فهرست کالاها یا خدماتی بر اساس طبقه بندی قابل اجرا یا طبقه بندی بین المللی که ثبت علامت بر آنها درخواست شده ، به اداره ثبت مالکیتهای صنعتی تسلیم شود .

© کليه حقوق اين سايت متعلق به دفتر حقوقی دکتر علیرضا مسعودی می باشد.