قوانین و مقررات داخلی
قوانین و مقررات خارجی و بین المللی
مقالات و نوشته های حقوقی
سایت های مرتبط
تاریخ و ادبیات حقوق
حقوق بانکی و بانکداری
اخبار حقوقی
حقوق مالکیت فکری و صنعت نرم افزار
نشانی مراجع و مراکز حقوقی و قضایی
ثبت علامت ، طرح صنعتی ، اختراع
نشریه حقوق بانکی
English

بخش حقوقی سایت همکاران سیستم
حقوق مالکیت فکری و صنعت نرم افزار

استرداد و اصلاح اظهارنامه ثبت اختراع

متقاضی می تواند تا قبل از ثبت اختراع ، اظهارنامه خود را اصلاح کند . مشروط بر اینکه از حدود اظهارنامه نخست تجاوز ننماید درخواست اصلاح با پرداخت هزینه هر بار اصلاح اظهارنامه و ضمائم آن معادل حق ثبت اظهارنامه انجام می پذیرد .

اظهارنامه اختراع ممکن است با درخواست کتبی متقاضی مسترد گردد در صورت استرداد اظهارنامه ، هزینه های پرداختی مسترد نخواهد شد .

© کليه حقوق اين سايت متعلق به دفتر حقوقی دکتر علیرضا مسعودی می باشد.