قوانین و مقررات داخلی
قوانین و مقررات خارجی و بین المللی
مقالات و نوشته های حقوقی
سایت های مرتبط
تاریخ و ادبیات حقوق
حقوق بانکی و بانکداری
اخبار حقوقی
حقوق مالکیت فکری و صنعت نرم افزار
نشانی مراجع و مراکز حقوقی و قضایی
ثبت علامت ، طرح صنعتی ، اختراع
نشریه حقوق بانکی
English

بخش حقوقی سایت همکاران سیستم
حقوق مالکیت فکری و صنعت نرم افزار

طبقات بین المللی اختراعات

بخش الف - نيازهاي انساني.
زير بخش: كشاورزي
زير بخش: مواد غذايي ـ تنباكو
زير بخش: اقلام شخصي يا خانگي
زير بخش: سلامتي و بهداشت، سرگرمي و تفريحات
بخش ب - انجام عمليات مختلف؛حمل ونقل و ترابري
زير بخش: جداسازي، مخلوط كردن
زير بخش: عمليات مختلف شكل دادن
زير بخش: چاپ و نشر
زير بخش: حمل ونقل، ترابري
زير بخش: فناوري ساختارهاي ذره‌بيني، نانو فناوري
بخش ج - شيمي ـ متالورژي
زير بخش: شيمي
زير بخش: متالورژي
بخش د - منسوجات، كاغذ
زير بخش: منسوجات يا ساير مواد قابل انعطاف كه به صورت ديگري ارائه نمي‌شوند
زير بخش: كاغذ
بخش ه - ساختمان‌ها و بناهاي ثابت
زير بخش: ساختمان
زير بخش: حفاري زمين و صخره، استخراج معدن
بخش و - مهندسي مكانيك، روشنايي، گرمايش و اسلحه‌ها و انفجار
زير بخش: انواع موتور يا پمپ
زير بخش: مهندسي به مفهوم عام آن
زير بخش: روشنايي، گرمايش
زير بخش: انواع اسلحه، انفجار
بخش ز - فيزيك
زير بخش: وسايل
زير بخش: صنعت هسته‌اي
بخش ح - برق
© کليه حقوق اين سايت متعلق به دفتر حقوقی دکتر علیرضا مسعودی می باشد.