قوانین و مقررات داخلی
قوانین و مقررات خارجی و بین المللی
مقالات و نوشته های حقوقی
سایت های مرتبط
تاریخ و ادبیات حقوق
حقوق بانکی و بانکداری
اخبار حقوقی
حقوق مالکیت فکری و صنعت نرم افزار
نشانی مراجع و مراکز حقوقی و قضایی
ثبت علامت ، طرح صنعتی ، اختراع
نشریه حقوق بانکی
English

بخش حقوقی سایت همکاران سیستم
حقوق مالکیت فکری و صنعت نرم افزار

فرم اداری برای ثبت اختراع

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد واملاک کشور
اداره کل مالکیت صنعتی
اظهار نامه ثبت اختراع

1- مشخصات متقاضی/ متقاضیان:
الف) مالک اظهارنامه:
1- شخص حقیقی:


2- شخص حقوقی:
© کليه حقوق اين سايت متعلق به دفتر حقوقی دکتر علیرضا مسعودی می باشد.