قوانین و مقررات داخلی
قوانین و مقررات خارجی و بین المللی
مقالات و نوشته های حقوقی
سایت های مرتبط
تاریخ و ادبیات حقوق
حقوق بانکی و بانکداری
اخبار حقوقی
حقوق مالکیت فکری و صنعت نرم افزار
نشانی مراجع و مراکز حقوقی و قضایی
ثبت علامت ، طرح صنعتی ، اختراع
نشریه حقوق بانکی
English

بخش حقوقی سایت همکاران سیستم
حقوق مالکیت فکری و صنعت نرم افزار

اعتراض به تقاضای ثبت طرح صنعتی

اعتراض به تقاضای طرح صنعتی در دو نسخه به مرجع ثبت تسلیم می شود و پس از ثبت اعتراض نامه ، نسخه دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد می گردد .

اعتراض نامه باید همراه با دلایل و مدارک استنادی و به ضمیمه رسید مربوط به پرداخت هزینه رسیدگی به اعتراض تقاضای ثبت ( که مطابق جدول هزینه ها برای شخص حقیقی مبلغ 1,500,000 ريال و برای شخص حقوقی ، مبلغ 3,000,000 ريال است ) باشد .

پس از بررسی اعتراض نامه و مدارک استنادی و تکمیل مدارک منضم به اعتراض نامه ، مرجع ثبت در صورت ضرورت با تعیین موارد ، کتباً از متقاضی می خواهد که ظرف مهلت 30 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید . در غیر اینصورت اعتراض نامه باطل تلقی خواهد گردید .

نکته : مهلت رفع نقص برای اشخاص مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد .

© کليه حقوق اين سايت متعلق به دفتر حقوقی دکتر علیرضا مسعودی می باشد.