قوانین و مقررات داخلی
قوانین و مقررات خارجی و بین المللی
مقالات و نوشته های حقوقی
سایت های مرتبط
تاریخ و ادبیات حقوق
حقوق بانکی و بانکداری
اخبار حقوقی
حقوق مالکیت فکری و صنعت نرم افزار
نشانی مراجع و مراکز حقوقی و قضایی
ثبت علامت ، طرح صنعتی ، اختراع
نشریه حقوق بانکی
English

بخش حقوقی سایت همکاران سیستم
حقوق مالکیت فکری و صنعت نرم افزار

حقوق مالک طرح صنعتی
  1. بهره برداری از هر طرح صنعتی که در ایران ثبت شده باشد توسط اشخاص ، مشروط به موافقت مالک است . بهره برداری از یک طرح صنعتی ثبت شده عبارت از ساخت ، فروش و وارد کردن اقلام حاوی آن طرح صنعتی .
  2. مالک طرح صنعتی ثبت شده ، علیه شخصی که بدون موافقت او طرح صنعتی ثبت شده را ساخته ، فروخته و یا اقلام حاوی آن طرح صنعتی را وارد نموده است یا مرتکب عملی شود که عادتاً موجبات تجاوز آینده را فراهم آورد ،می تواند در دادگاه اقامه دعوی نماید.
© کليه حقوق اين سايت متعلق به دفتر حقوقی دکتر علیرضا مسعودی می باشد.