قوانین و مقررات داخلی
قوانین و مقررات خارجی و بین المللی
مقالات و نوشته های حقوقی
سایت های مرتبط
تاریخ و ادبیات حقوق
حقوق بانکی و بانکداری
اخبار حقوقی
حقوق مالکیت فکری و صنعت نرم افزار
نشانی مراجع و مراکز حقوقی و قضایی
ثبت علامت ، طرح صنعتی ، اختراع
نشریه حقوق بانکی
English

بخش حقوقی سایت همکاران سیستم
حقوق مالکیت فکری و صنعت نرم افزار

حقوق متقاضی ثبت نسبت به رد اظهارنامه

تصمیم مرجع ثبت مبنی بر رد اظهارنامه از سوی متقاضی قابل اعتراض است .
این اعتراض در دو نسخه به صورت کتبی همراه با دلایل و مستندات مربوط ، به ضمیمه رسید پرداخت هزینه رسیدگی اعتراض به رد ثبت ، به مبلغ 500,000 ريال برای شخص حقیقی و 750,000 ريال برای شخص حقوقی ، ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ تصمیم ، از طریق مرجع ثبت به کمیسیون موضوع ماده 170 آیین نامه تسلیم شود .
پس از ثبت اعتراض نامه ، نسخه دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد می گردد .

مهلت مذکور برای متقاضی خارج از کشور 60 روز می باشد .

توجه : در صورت رد اعتراض در کمیسیون ، هزینه رسیدگی به رد ثبت قابل استرداد نخواهد بود .

© کليه حقوق اين سايت متعلق به دفتر حقوقی دکتر علیرضا مسعودی می باشد.