قوانین و مقررات داخلی
قوانین و مقررات خارجی و بین المللی
مقالات و نوشته های حقوقی
سایت های مرتبط
تاریخ و ادبیات حقوق
حقوق بانکی و بانکداری
اخبار حقوقی
حقوق مالکیت فکری و صنعت نرم افزار
نشانی مراجع و مراکز حقوقی و قضایی
ثبت علامت ، طرح صنعتی ، اختراع
نشریه حقوق بانکی
English

بخش حقوقی سایت همکاران سیستم
حقوق مالکیت فکری و صنعت نرم افزار

درخواست حق تقدم طرح صنعتی

حق تقدم باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم شود و درخواست باید حاکی از این حق باشد و مشتمل بر موارد زیر باشد :

  1. تاریخ و شماره اظهارنامه اصلی
  2. طبقه بندی بین المللی مرتبط با اظهارنامه اصلی
  3. کشور یا کشورهایی که اظهارنامه اصلی در آنجا تسلیم شده است ، چنانچه اظهارنامه منطقه ای یا بین المللی مبنای حق تقدم باشد .

توجه : مدت زمان حق تقدم در ثبت طرح صنعتی 6 ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه اصلی خواهد بود و در این مورد ، روز تسلیم ، جزء مدت محسوب نخواهد شد و اگر آخرین روز مصادف با روز تعطیل باشد ، این مدت تا آخرین ساعت اولین روز اداری بعد از روز تعطیل محاسبه خواهد شد .

© کليه حقوق اين سايت متعلق به دفتر حقوقی دکتر علیرضا مسعودی می باشد.