قوانین و مقررات داخلی
قوانین و مقررات خارجی و بین المللی
مقالات و نوشته های حقوقی
سایت های مرتبط
تاریخ و ادبیات حقوق
حقوق بانکی و بانکداری
اخبار حقوقی
حقوق مالکیت فکری و صنعت نرم افزار
نشانی مراجع و مراکز حقوقی و قضایی
ثبت علامت ، طرح صنعتی ، اختراع
نشریه حقوق بانکی
English

بخش حقوقی سایت همکاران سیستم
حقوق مالکیت فکری و صنعت نرم افزار

مدارک مورد نیاز جهت ثبت طرح صنعتی

مدارک زیر باید به ضمیمه طرح صنعتی به مرجع ثبت تحویل گردد :

 1. مدارک مثبت هویت متقاضی و طراح
 2. مدارک نمایندگی ، در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید .
 3. اگر طرح صنعتی دو بعدی باشد ، پنج نمونه از شکل یا تصویر گرافیکی یا پنج نمونه از طرح ترسیم شده به عنوان نمونه
 4. طرح صنعتی سه بعدی : پنج نمونه از شکل یا تصویر گرافیکی یا پنج نمونه از طرح ترسیم شده از تمامی جوانب طرح

  طرح چاپ شده اشکال و تصاویر گرافیکی یا ترسیم شده موضوع بندهای3 و 4 فوق ، باید حداکثر در ابعاد 20×20 سانتی متر باشد و در آن رنگی بودن یا نبودن اشکال و تصاویر تصریح گردد .

  در طرح سه بعدی ، مرجع ثبت می تواند ماکتی از آن را به همراه اظهارنامه درخواست نماید . اندازه ماکتی که متقاضی از مدل طرح خود ارائه می دهد باید حداکثر 20× 20×20 سانتی متر و وزن آن حداکثر 2 کیلوگرم و از ماده بادوام و نیز غیر فاسد شدنی باشد .

  شکل های گرافیکی و ترسیم شده باید حداکثر در ابعاد 20 ×10 سانتی متر بوده و قابل نصب بر چهار صفحه مقوا در قطع A4 و با جوهر مشکی باشد .

  نکته : در فرضی که اظهارنامه حاوی طرح های صنعتی متعدد باشد ، تصاویر یا اشکال یا مدل ها به صورت جداگانه ارائه شده و به وسیله شماره از یکدیگر متمایز می گردند .

 5. رسید مربوط به پرداخت هزینه حق ثبت اظهارنامه به ازای یک طبقه مطابق با جدول هزینه ها که برای شخص حقوقی 50,000 ريال و برای شخص حقوقی 150,000 ريال در صورتی که ثبت اظهارنامه شامل دو یا چند طبقه اضافی است پرداخت هزینه ثبت اظهارنامه به ازای هر طبقه اضافی برای شخص حقیقی ، 20,000 ريال و برای شخص حقوقی 60,000 ريال.
  حق ثبت به ازاء یک طبقه برای پنج سال اول برای شخص حقیقی 450,000 ريال و شخص حقوقی 1,350,000 ريال حق ثبت هر طبقه اضافه برای پنج سال اول برای شخص حقیقی 100,000 ريال و برای شخص حقوقی 300,000 ريال می باشد .
 6. درخواست کتبی مبنی بر تقاضای عدم ذکر اسم طراح ، چنانچه طراح نخواهد اسم وی ذکر شود .
  اظهارنامه باید دربردارنده مشخصات طراح باشد و در مواردی که متقاضی همان طراح نیست اظهارنامه باید به همراه مدرکی باشد که ذی حق بودن متقاضی را برای ثبت طرح صنعتی ثابت نماید .
© کليه حقوق اين سايت متعلق به دفتر حقوقی دکتر علیرضا مسعودی می باشد.