قوانین و مقررات داخلی
قوانین و مقررات خارجی و بین المللی
مقالات و نوشته های حقوقی
سایت های مرتبط
تاریخ و ادبیات حقوق
حقوق بانکی و بانکداری
اخبار حقوقی
حقوق مالکیت فکری و صنعت نرم افزار
نشانی مراجع و مراکز حقوقی و قضایی
ثبت علامت ، طرح صنعتی ، اختراع
نشریه حقوق بانکی
English

بخش حقوقی سایت همکاران سیستم
حقوق مالکیت فکری و صنعت نرم افزار

فرم های اداری برای ثبت علامت

قوه قضائیه
سازمان ثبت اسناد واملاک کشور
اداره کل مالکیت صنعتی
اظهار نامه ثبت علامت

1- مشخصات متقاضی/ متقاضیان:
الف) مالک اظهارنامه:
1- شخص حقیقی:


2- شخص حقوقی:

ب) نماینده قانونی (درصورت وجود وکیل یا هرنماینده قانونی دیگر مشخصات ذیل تکمیل گردد):

2- مشخصات دریافت کننده ابلاغ ها درایران (درصورتیکه متقاضی مقیم ایران نباشد)

3- رشته فعالیت :
4- کالا/کالاها و خدمات و طبقه بندی بین المللی آن:


© کليه حقوق اين سايت متعلق به دفتر حقوقی دکتر علیرضا مسعودی می باشد.